>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
3 Czerwca 2023 - Sobota
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2722591
Harmonogram opłat/wywozu śmieci na rok 2023

Terminy płatności:

I kwartał – 15.03.2023 r.

II kwartał – 15.05.2023 r.

III kwartał – 15.09.2023 r.

IV kwartał – 15.11.2023 r.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami:

odpady segregowane 22,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość*

*zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących odpady ulegające biodegradacji, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na osobę miesięcznie, od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-15
*****
Chodnik w Szufnarowej

Wkrótce rozpocznie się realizacja budowy chodnika w Szufnarowej. Jako pierwszy powstanie brakujący odcinek 45m przejscia do cmentarza a w drugiel kolejności 900 m od budynku sołeckiego w stronę Wiśniowej. Zakończenie prac przewidywane na Wrzesień 2023. Docelowo projekt przewiduje kontynuację budowy chodnika do stadionu. 

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-15
*****
1 marzec 2023

 Przypominamy o obowiązku zapłaty 1 raty/całości  podatków do dnia 15.03.23 (Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty.)

Gdzie można zapłacić podatek:

 • w kasie Urzędu Gminy,
 • przelewem na przydzielony indywidualny numer konta bankowego przekazany w nakazie podatkowym.

Terminy płatności:

Podatek płatny jest w 4 terminach i w 4 ratach:

 1. Rata I do 15 marca,
 2. Rata II do 15 maja,
 3. Rata III do 15 września,
 4. Rata IV do 15 listopada.


Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-11
*****
Strona Sołectwa wsi Szufnarowa

Od Lutego 2023 roku dotychczasowa strona "serwis wsi Szufnarowa" prowadzona przez Mateusza Koziarza, zmienia się w stronę "Sołectwa wsi Szufnarowa" finansowaną z budżetu sołeckiego. Informacje na stronie będą umieszczane przez Sylwię Warman email:  sylwia.warman@szufnarowa.eu

Na stronie sołectwa będą umieszczane ogłoszenie i informacje dotyczące wsi Szufnarowa i jej mieszkańców. Docelowo planuje się rozbudowę strony o ogłoszenia lokalne.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-10
*****
Promocja książki poświęcona śp. księdzu Bronisławowi Domino i powstaniu Parafii

W dniu 23 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Szufnarowej odbyło się spotkanie promocyjne książki pt. "Z Maryją zwyciężyliśmy. Historia budowy kościoła i tworzenia parafii w Szufnarowej (1970-2020).

Książka ukazuje z jakimi trudnościami musiał się zmagać ówczesny wikariusz parafii w Niewodnej, Bronisław Domino. Dzięki któremu powstała Parafia w Szufnarowej.

Było to podsumowanie zadania pod nazwą „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych nt. historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Realizacja zadania sponsorowana była z budżetu Gminy Wiśniowa i Budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2020-08-25
*****
Promocja książki

6 października 2019 r. w Szufnarowej odbyło się wydarzenie promujące i wieńczące realizowane zadanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 –2020. Było to podsumowanie zadania pn. Wydanie publikacji pod tytułem „Ocalone wspomnienia - II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”.

Przeczytaj więcej

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2019-10-16
*****
Spotkanie z historią wsi i jej tradycjami + Premiera filmu "Legendy Szufnarowej"

W dniu 16 grudnia 2018 r. w Domu Ludowym odbyło się "Spotkanie z historią wsi i jej tradycjami" jako podsumowanie inicjatywy pod nazwą "Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Szufnarowa poprzez krzewienie tradycji ludowych i legend wśród młodego pokolenia". Inicjatywa realizowana była z projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 - 2019 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W programie wystąpiła grupa młodzieży ze Szkoły przedstawiając pantomimę oraz panie seniorki dzielące się wspomnieniami z dzieciństwa.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2019-01-04
*****
Podsumowanie akcji „Daj włos”

15 września została zakończona Akcja "Daj włos", realizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa. Akcja realizowana była  pod patronatem fundacji Rak and Roll oraz przy współpracy salonu fryzjerskiego VICTORIA z Ropczyc.

W akcji wzięło udział 11 osób, które łącznie oddały 390 cm włosów.

9 osób z Szufnarowej i 2 osoby spoza.

Włosy obcinała pracownica salonu fryzjerskiego VICTORIA z Ropczyc pani Aleksandra Wójcik – Tęczar.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2019-01-04
*****
Doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny

Gmina Wisniowa wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Szufnarowa zrealizowała zadanie pn. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr 53/OW-IX.072.6.10.2018/2018 z dnia 4 lipca 2018r.

Zadanie polegało na doposażeniu stadionu sportowego w mini trybunę stałą dwurzędową oraz organizację wydarzenia kulturalnego – pikniku rodzinnego wraz z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi na stadionie w Szufnarowej.

Zrealizowane zadanie wpisuje się w następujący kierunek działania:

 Umożliwienie mieszkańcom wsi Szufnarowa rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez budowę mini trybun na stadionie. Doposażony stadion przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Szufnarowa z Gminy Wiśniowa, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

W realizacji zadania czynny udział brała Ochotnicza Straż Pożarna w Szufnarowej- Partner Projektu

Całkowity koszt realizacji zadania: 16.940,79 zł.

Dofinansowanie : 8.450,00 zł

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2018-10-26
*****
Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego – "Promieniowanie Ojcostwa"

14 października cała nasza szkoła wzięła udział w Gminnych Obchodach XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa".  Święto poprzedzone było uroczystą Mszą św. o godz. 1100 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej. Po mszy św. zebraliśmy się pod szkołą przed tablicą Św. Jana Pawła II i poszczególne delegacje: przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Gminnego, Samorządu Powiatowego, KGW, OSP  złożyli kwiaty. Kolejny etap obchodów odbył się na Sali gimnastycznej. Po powitaniu gości przez Dyrektora Szkoły M. Książek Grupa Teatralna z Kozłówka przedstawiła program słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Św. Jana Pawła II. Następnie głos zabrali p. wójt M. Kut oraz starosta strzyżowski Robert Godek. Cała uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2018-10-21
*****
"Daj włos" dla fundacji Rak and Roll

W dniu 9 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa wraz z salonem fryzjerskim Victoria w Ropczycach przeprowadziło akcję "Daj włos" dla fundacji Rak and Roll. Akcja polega na darmowym oddawaniu włosów na peruki dla kobiet po chemioterapii walczących z rakiem. Na apel Stowarzyszenia odpowiedziały uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i przekazały bezpłatnie swoje włosy. Zaangażowane w akcję dziewczynki to: Długosz Weronika, Drygaś Weronika, Longosz Wiktoria, Zięba Alicja i Zygmunt Weronika. Akcja trwa nadal. Może w niej wziąć udział mały, duży, on, ona, każdy kto ma minimum 25 cm włosów do ścięcia i zmieniając swój wygląd chce zrobić coś dobrego dla innych. Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2018-06-14
*****
Spotkanie informacyjne nt. wydobycia piaskowca

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza na spotkanie informacyjne z udziałem inwestora w sprawie planowanej inwestycji polegającej na wydobyciu piaskowca metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, przy uzyciu sprzętu mechanicznego w naszej miejscowości.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2018 (niedziela) o godzinie 12:15 w Domu Ludowym w Szufnarowej.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2018-01-21
*****
Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi w dniu 26.10.2017 zorganizowała debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Gdzie funkcjonariusze mówili o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, o roli dzielnicowego oraz o bezpieczeństwie na terenie gminy Wiśniowa.

Celem debaty było przybliżenie lokalnej społeczności programu „Dzielnicowy bliżej nas” i funkcjonujących od ubiegłego roku aplikacji „Moja Komenda” i narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Oficjalnie debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie mł. insp. Paweł Owiński, który przywitał zebranych i zapoznał ze strukturą organizacyjną strzyżowskiej Policji.

Obecni na debacie policjanci przedstawili najczęściej powtarzające się przypadki oszustw, gdzie ofiarami stają się osoby starsze czy samotnie mieszkające. Policjanci mówili także o technicznych możliwościach oszustw. Policjanci przestrzegali również przed kupowaniem produktów po okazyjnych cenach w sieci, jak też kupowaniem artykułów za pośrednictwem akwizytorów.

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego, omówił analizę bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu oraz przypomniał o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również zachęcał do noszeniu odblasków.

Policjanci przedstawili też założenia dotyczące „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Zakończenie debaty stanowiła dyskusja, w trakcie której padło wiele pytań, obecni mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, oczekiwania, przedstawiali swoje potrzeby dotyczące zapewnienia im bezpieczeństwa na terenie powiatu strzyżowskiego. Uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne oraz elementy odblaskowe.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2017-10-28
*****
PIKNIK INTEGRACYJNY

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi Szufnarowa, Rada Sołecka zapraszają

na piknik w dniu 21 października 2017 r. na stadionie LKS Albatros w Szufnarowej.

W programie:

 • OTWARCIE  NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI,
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU F I O, AKTYWNA SZUFNAROWA
 • TURNIEJ WSI O PUCHAR SOŁTYSA
 • DARMOWY POCZĘSTUNEK
 • WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH .

Serdecznie Zapraszamy

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2017-10-20
*****
Gminne obchody Dnia Papieskiego w Szufnarowej

W dniu 8 października 2017 r. w parafii pw Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyły się Gminne obchody XVII Dnia Papieskiego pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją" połączone z uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego.

Po mszy przemaszerowano do Szkoły Podstawowej, gdzie złożono kwiaty pod tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II. Po części oficjalnej odbył się program słowno-muzyczny.

Relacje z przebiegu uroczystości można obejrzeć Tutaj

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2017-10-16
*****