>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
24 Września 2023 - Niedziela
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2743856

Przebieg Uroczystości 100 lecia KGW w Szufnarowej

Jak przystało na tradycje i obyczaje w pierwszej kolejności członkinie Koła dziękowały Bogu Ojcu za minione lata działalności podczas uroczystej mszy świętej celebrowanej przez ks. Antoniego Domino i Jana Ziemińskiego w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej. Wraz z nimi o błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata dla KGW prosili zgromadzeni goście oraz delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, a także mieszkańcy wsi i sympatycy Koła.

Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w Domu Ludowym. Członkinie organizatorki uroczystości zadbały, aby w każdym wymiarze była ona wyjątkowa. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością m.in.: p. Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP,  p. Janina Kuźniar – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady  KGW,  władze Gminy, członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku  OSP, przedstawiciele Ośrodka Kultury, nauczyciele oraz  seniorki KGW, które dawniej pełniły funkcje przewodniczących.

Uroczystość była okazją  składania gratulacji, odznaczeń i wyróżnień.

Panie otrzymały od  Krajowego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych odznakę za wkład i duże zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi, za podtrzymywanie tradycji i zwyczajów „Małej Ojczyzny”, od Wojew. Oddziału Związku OSP RP – srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, wiele listów gratulacyjnych za wysiłek włożony na rzecz zachowania kultury i tradycji regionu, kwiaty oraz życzenia  na dalsze lata działalności KGW.

Jubileusz 100-lecia działalności  KGW był także okazją wspomnień i refleksji dotyczących pracy rolników i gospodyń wiejskich na przestrzeni  minionych lat. 

Zgromadzeni goście wysłuchali historii działalności koła.

Pierwsze lata działalności Koła   to trudne  dla Polski lata pod zaborami i międzywojenne. W początkowym okresie uczono młode wiejskie kobiety prowadzenia domu, zasad prawidłowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy, zbierania i zastosowania ziół. Kobiety wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy, pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi.

Lata powojenne to organizacja kursów dla kobiet ze wsi, odczytów i prelekcji. Zorganizowanie i prowadzenie  wypożyczalni książek.

Przed rokiem 1970 panie z KGW spisywały się dzielnie przy zapobieganiu likwidacji punktu katechetycznego. Dzięki ich zdecydowanej postawie punkt został utrzymany. Zabiegały także usilnie o budowę kościoła, co było ich dużym sukcesem. Uczestniczyły w wielu pracach na rzecz społeczności szufnarowskiej, takich jak pomoc  przy wykończeniu kościoła, plebani i Domu Strażaka, przyjmowanie  i goszczenie pielgrzymów wędrujących pielgrzymek z Warszawy do Miejsca Piastowego, organizowanie wyjazdów tj. wycieczki, do kina czy  teatru.

W chwili obecnej koło liczy 47 członkiń. Zastrzyk młodości i energii obecnej przewodniczącej i nowych młodych członkiń sprawił, że Koło bardzo energicznie działa. Bierze udział w konkursach na wystrój stołu wielkanocnego i pisanki wielkanocnej, biesiadach, dożynkach, wyjazdach integracyjnych i wycieczkach. Działalność koła ma także edukacyjny charakter w zakresie zdrowego żywienia jak i promocji zdrowia. Panie  spotykają się aby wysłuchać rad specjalistów jak zdrowo odżywiać całą rodzinę  a także uświadamiających jak walczyć z chorobami społecznymi kobiet XXI wieku. Szereg członkiń KGW wzięło udział w organizowanych spotkaniach z lekarzami specjalistami i terapeutami.

Koło Gospodyń wiejskich jest pewnego rodzaju wizytówką  tradycji. Zawsze kiedy zachodzi potrzeba reprezentowania  na terenie gminy, powiatu czy województwa  Panie bardzo chętnie biorą w nich udział. Są nimi wyjazdy z wieńcami żniwnymi, strojenie stołu wielkanocnego, biesiady  i dożynki, smak tradycji.  Podczas tych uroczystości koło wystawia najznakomitsze swoje potrawy, które  ze szczególnym namaszczeniem przygotowuje.

Kobiety organizują także spotkania z okazji Święta Kobiet, Dnia Matki, Dnia Seniora, spotkania opłatkowe dla całej społeczności wiejskiej, festyny dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych zabawy karnawałowe, andrzejkowe, dożynkowe, różnego typu biesiady, które  uświetniają  kulinarnie.

Jubileusz zorganizowany został przez członkinie koła, które złożyły wniosek w Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania – Leader na tzw. małe projekty. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej zakupiono 8 kompletów strojów ludowych rzeszowskich, w których panie będą promować sztukę ludową i tradycje naszej wsi i regionu.

Krótki program słowno-muzyczny przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Uroczystość uświetnił występ Kapeli Ludowej Wiśniowianie, działającej przy Ośrodku Kultury w Wiśniowej.

Dalsza część uroczystości miała już charakter towarzyski. Dyskusje, wspomnienia, ucztowanie przy suto zastawionym stole i  zabawy trwały  do białego rana.

Zenon Petka