Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
10 Grudnia 2018 - Poniedziałek

Przebieg Uroczystości 100 lecia KGW w Szufnarowej

Jak przystało na tradycje i obyczaje w pierwszej kolejności członkinie Koła dziękowały Bogu Ojcu za minione lata działalności podczas uroczystej mszy świętej celebrowanej przez ks. Antoniego Domino i Jana Ziemińskiego w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej. Wraz z nimi o błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata dla KGW prosili zgromadzeni goście oraz delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, a także mieszkańcy wsi i sympatycy Koła.

Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w Domu Ludowym. Członkinie organizatorki uroczystości zadbały, aby w każdym wymiarze była ona wyjątkowa. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością m.in.: p. Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP,  p. Janina Kuźniar – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady  KGW,  władze Gminy, członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku  OSP, przedstawiciele Ośrodka Kultury, nauczyciele oraz  seniorki KGW, które dawniej pełniły funkcje przewodniczących.

Uroczystość była okazją  składania gratulacji, odznaczeń i wyróżnień.

Panie otrzymały od  Krajowego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych odznakę za wkład i duże zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi, za podtrzymywanie tradycji i zwyczajów „Małej Ojczyzny”, od Wojew. Oddziału Związku OSP RP – srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, wiele listów gratulacyjnych za wysiłek włożony na rzecz zachowania kultury i tradycji regionu, kwiaty oraz życzenia  na dalsze lata działalności KGW.

Jubileusz 100-lecia działalności  KGW był także okazją wspomnień i refleksji dotyczących pracy rolników i gospodyń wiejskich na przestrzeni  minionych lat. 

Zgromadzeni goście wysłuchali historii działalności koła.

Pierwsze lata działalności Koła   to trudne  dla Polski lata pod zaborami i międzywojenne. W początkowym okresie uczono młode wiejskie kobiety prowadzenia domu, zasad prawidłowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy, zbierania i zastosowania ziół. Kobiety wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy, pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi.

Lata powojenne to organizacja kursów dla kobiet ze wsi, odczytów i prelekcji. Zorganizowanie i prowadzenie  wypożyczalni książek.

Przed rokiem 1970 panie z KGW spisywały się dzielnie przy zapobieganiu likwidacji punktu katechetycznego. Dzięki ich zdecydowanej postawie punkt został utrzymany. Zabiegały także usilnie o budowę kościoła, co było ich dużym sukcesem. Uczestniczyły w wielu pracach na rzecz społeczności szufnarowskiej, takich jak pomoc  przy wykończeniu kościoła, plebani i Domu Strażaka, przyjmowanie  i goszczenie pielgrzymów wędrujących pielgrzymek z Warszawy do Miejsca Piastowego, organizowanie wyjazdów tj. wycieczki, do kina czy  teatru.

W chwili obecnej koło liczy 47 członkiń. Zastrzyk młodości i energii obecnej przewodniczącej i nowych młodych członkiń sprawił, że Koło bardzo energicznie działa. Bierze udział w konkursach na wystrój stołu wielkanocnego i pisanki wielkanocnej, biesiadach, dożynkach, wyjazdach integracyjnych i wycieczkach. Działalność koła ma także edukacyjny charakter w zakresie zdrowego żywienia jak i promocji zdrowia. Panie  spotykają się aby wysłuchać rad specjalistów jak zdrowo odżywiać całą rodzinę  a także uświadamiających jak walczyć z chorobami społecznymi kobiet XXI wieku. Szereg członkiń KGW wzięło udział w organizowanych spotkaniach z lekarzami specjalistami i terapeutami.

Koło Gospodyń wiejskich jest pewnego rodzaju wizytówką  tradycji. Zawsze kiedy zachodzi potrzeba reprezentowania  na terenie gminy, powiatu czy województwa  Panie bardzo chętnie biorą w nich udział. Są nimi wyjazdy z wieńcami żniwnymi, strojenie stołu wielkanocnego, biesiady  i dożynki, smak tradycji.  Podczas tych uroczystości koło wystawia najznakomitsze swoje potrawy, które  ze szczególnym namaszczeniem przygotowuje.

Kobiety organizują także spotkania z okazji Święta Kobiet, Dnia Matki, Dnia Seniora, spotkania opłatkowe dla całej społeczności wiejskiej, festyny dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych zabawy karnawałowe, andrzejkowe, dożynkowe, różnego typu biesiady, które  uświetniają  kulinarnie.

Jubileusz zorganizowany został przez członkinie koła, które złożyły wniosek w Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania – Leader na tzw. małe projekty. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej zakupiono 8 kompletów strojów ludowych rzeszowskich, w których panie będą promować sztukę ludową i tradycje naszej wsi i regionu.

Krótki program słowno-muzyczny przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Uroczystość uświetnił występ Kapeli Ludowej Wiśniowianie, działającej przy Ośrodku Kultury w Wiśniowej.

Dalsza część uroczystości miała już charakter towarzyski. Dyskusje, wspomnienia, ucztowanie przy suto zastawionym stole i  zabawy trwały  do białego rana.

Zenon Petka

Kontakty
Sołtys wsi
Zofia Boruta
(017) 277 54 24
Parafia Szufnarowa
ks. Jan Ziemiński
Parafia Szufnarowa
(017) 277 51 38
Szkoła Podstawowa
(017) 277 62 45
spszufnarowa.pl
Spszufnarowa