Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
25 Maja 2017 - Czwartek

Historia miejscowości

Najstarsze wzmianki dotyczące miejscowości Szufnarowa sięgają czasów średniowiecznych. Już Jan Długosz w swych zapiskach wspomina miejscowość pod nazwą Schuffnerhaw, z zaznaczeniem jej miejsca położenia. Opisy mówią, iż teren wsi należał do tzw. klucza konickiego (Konice obecnie część wsi Wielopole).

Szufnarową założył w początkach XV w sołtys z Dobrzechowa niejaki Włościbor. Nazwa miejscowości na przestrzeni wieków ulegała zmianom i nie ma pewności skąd wzięła się obecna.

Szufnarowa była własnością różnych rodów. Najpierw posiadali ją potomkowie Włościbora (Mikołaj, Jan, Klemens, Katarzyna). W roku 1506 wieś przeszła pod zarząd Fidei Szufnarowskiej. W 1508 roku należała do Jakuba i Jana z Szufnarowej. Wiera Szufnarowa była właścicielką od 1536, a następnie przeszła pod władanie Jana Kozłowskiego. Początek XIX dał przynależność Szufnarowej ks. Jabłonowskiemu, by pod koniec XIX (1862) przejść w posiadanie Witolda Bogusławskiego. Sprzedał on częściowo Szufnarową rodzinom żydowskim, zaś pozostała część została rozparcelowana.

Z historii wsi warto zanotować niektóre wydarzenia, o których opowieści były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a pozostające w pamięci najstarszych mieszkańców do dnia dzisiejszego, w szczególności:

  • epidemie; zwłaszcza cholery panującą w okresie powstania listopadowego i w latach późniejszych,
  • pobyt w roku 1880 na terenie wsi księdza Stojałowskiego - działacza chłopskiego, który zorganizował wiec chłopski. W chwili obecnej na Wytrząsce stoi krzyż upamiętniający ten fakt,
  • I Wojnę Światowej i działania wojenne, które przetoczyły się szybko jednakże nie bez szkód dla miejscowości, przez którą przemieszczały się wojska austriackie i rosyjskie. Wówczas wielu mężczyzn zostało zmobilizowanych do obrony twierdzy Przemyśl. Około 40 żołnierzy ze wsi zginęło, wielu dostało się do niewoli rosyjskiej,
  • tragiczną dla wsi II Wojnę Światową. W łapankach zginęło kilka osób. W 1944 r. w czasie działań wojennych zginęły dwie rodziny: Drygasiów i Szteligów.
Ankiety
Czy popierasz pomysł rozbudowy kościoła?
1. Tak
2. Nie
3. Lepiej zrobić ogrzewanie
4. Jest mi to obojętne
Kontakty
Sołtys wsi
Zofia Boruta
(017) 277 54 24
Parafia Szufnarowa
ks. Jan Ziemiński
Parafia Szufnarowa
(017) 277 51 38
Szkoła Podstawowa
(017) 277 62 45
spszufnarowa.pl
Spszufnarowa