>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
21 Maja 2024 - Wtorek
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2784285

Historia miejscowości

Najstarsze wzmianki dotyczące miejscowości Szufnarowa sięgają czasów średniowiecznych. Już Jan Długosz w swych zapiskach wspomina miejscowość pod nazwą Schuffnerhaw, z zaznaczeniem jej miejsca położenia. Opisy mówią, iż teren wsi należał do tzw. klucza konickiego (Konice obecnie część wsi Wielopole).

Szufnarową założył w początkach XV w sołtys z Dobrzechowa niejaki Włościbor. Nazwa miejscowości na przestrzeni wieków ulegała zmianom i nie ma pewności skąd wzięła się obecna.

Szufnarowa była własnością różnych rodów. Najpierw posiadali ją potomkowie Włościbora (Mikołaj, Jan, Klemens, Katarzyna). W roku 1506 wieś przeszła pod zarząd Fidei Szufnarowskiej. W 1508 roku należała do Jakuba i Jana z Szufnarowej. Wiera Szufnarowa była właścicielką od 1536, a następnie przeszła pod władanie Jana Kozłowskiego. Początek XIX dał przynależność Szufnarowej ks. Jabłonowskiemu, by pod koniec XIX (1862) przejść w posiadanie Witolda Bogusławskiego. Sprzedał on częściowo Szufnarową rodzinom żydowskim, zaś pozostała część została rozparcelowana.

Z historii wsi warto zanotować niektóre wydarzenia, o których opowieści były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a pozostające w pamięci najstarszych mieszkańców do dnia dzisiejszego, w szczególności:

  • epidemie; zwłaszcza cholery panującą w okresie powstania listopadowego i w latach późniejszych,
  • pobyt w roku 1880 na terenie wsi księdza Stojałowskiego - działacza chłopskiego, który zorganizował wiec chłopski. W chwili obecnej na Wytrząsce stoi krzyż upamiętniający ten fakt,
  • I Wojnę Światowej i działania wojenne, które przetoczyły się szybko jednakże nie bez szkód dla miejscowości, przez którą przemieszczały się wojska austriackie i rosyjskie. Wówczas wielu mężczyzn zostało zmobilizowanych do obrony twierdzy Przemyśl. Około 40 żołnierzy ze wsi zginęło, wielu dostało się do niewoli rosyjskiej,
  • tragiczną dla wsi II Wojnę Światową. W łapankach zginęło kilka osób. W 1944 r. w czasie działań wojennych zginęły dwie rodziny: Drygasiów i Szteligów.