Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
10 Grudnia 2018 - Poniedziałek

Ważne daty z dziejów miejscowości

 1. ok 1409 r - założenie wsi
 2. 1861 r. - powstanie pierwszej szkoły
 3. 1884-1886 r. - budowa drogi Wiśniowa-Szufnarowa-Wielopole
 4. 1890-1893 r. - budowa szkoły podstawowej
 5. 1892-1893 r. - masowa emigracja mieszkańców do USA, w celu poszukiwania pracy
 6. 1896 r. - założenie Kółka Rolniczego i sklepiku, który początkowo mieścił się w budynku szkoły
 7. 1897 r. - działalność na terenie wsi księdza Stojałowskiego, któremu wieś zawdzięcza min. budowę 2 kapliczek.
 8. 1911 r - Powstanie OSP w Szufnarowej
 9. 1927 r. - założenie stacji meteorologicznej
 10. IX-X. 1939 r. - okupacja wsi przez Niemców
 11. VIII 1944 r. - działania wojenne na terenie wsi
 12. IX. 1944 r. - ewakuacja mieszkańców do pobliskich wsi
 13. 1946 r. - założenie przez Piotra Pirgę chóru ludowego
 14. 1953 r. - Oddanie do użytku Domu Strażaka
 15. 1957-1961 r. - działalność szkolnego punktu nauczania
 16. 1965 r. - Uruchomienie komunikacji autobusowej na trasie Strzyżów-Dębica przez Wiśniową, Szufnarową
 17. 1967 r. - Budowa garażu Kółka Rolniczego w Szufnarowej
 18. 1967 r. - elektryfikacja wsi
 19. 1969 r. - oddanie do użytku Domu Strażaka
 20. 1969 r. - założenie Biblioteki Publicznej
 21. 1970 r. - Modernizacja sklepu GS w Szufnarowej
 22. 1970 r. - budowa kościoła przez ks Bronisława Domino
 23. 1971 r. - nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej
 24. 1974 r. - Budowa wodociągu grawitacyjnego
 25. 19.03.1976 r. - Powstanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szufnarowej
 26. 1978 r. - Oddanie do użytku nowego budynku sklepu GS w Szufnarowej
 27. 1979/80 r. - gazyfikacja wsi
 28. 1989 r. - rozpoczęcie budowy nowej szkoły
 29. 1996 r. - założenie muzeum przez ówczesnego proboszcza Bronisława Domino
 30. 1998 r. - telefonizacja
 31. 4 IX 1998 r. - otwarcie nowej szkoły i nowoczesnego obiektu dydaktyczno-sportowego
 32. 16 III 2002 r. - nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej
 33. 2006 r. - Objęcie probostwa w parafii przez ks. Władysława Depę
 34. 16 X 2006 r. - nadanie szkole podstawowej im. Jana Pawła II
 35. 28 X 2006r. - Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Wiśniowej
 36. 27.05.2007 - XVI Międzywojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych
 37. 14 X 2007 - Obchody VII Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej
 38. 8 - 9 IV 2008r. - Parafia pw MB Ostrobramskiej w Szufnarowej gości relikwie bł. Karoliny Kózkównej (współpatronki Diecezji Rzeszowskiej)
 39. 12 X 2008 - Uroczyste Obchody VIII Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej
 40. W dniu 22 III 2009 zmarł ks. Bronisław Domino, emerytowany proboszcz, założyciel Parafii w Szufnarowej
 41. 26 III 2009 - Pogrzeb ks. Bronisława Domino w Babicy
 42. 24 V 2009 - Finał II Międzynarodowego Konkursu Piosenki "Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej"
 43. 11 X 2009 - Uroczyste Obchody IX Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej
 44. 06 II 2010 - Turniej Piłki Siatkowej Halowej Gmin Zaprzyjaźnionych
 45. 28 VI 2010 - Posadzenie Dębów Katyńskich na terenie Szkoły Podstawowej
 46. 30 V 2010 - VII Wojewódzki Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca
 47. 10 X 2010 - Obchody X Dnia Papieskiego w SP im. Jana Pawła II w Szufnarowej
 48. 19 XII 2010 - Spotkanie Opłatkowe w Remizie Strażackiej organizowane przez OK w Wiśniowej i KGW z Szufnarowej
 49. 06 VII 2011 - Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej na boisku Klubu "Albatros" Szufnarowa
 50. 24 VIII 2011 r. - Objęcie probostwa w parafii przez ks. Jana Ziemińskiego
 51. 16 X 2011r. - Gminne Obchody XI Dnia Papieskiego połączone z Jubileuszem 150 lat szkolnictwa w Szufnarowej
 52. 20 IV 2012 r - Duszpasterska wizytacja Biskupa Edwarda Białogłowskiego
 53. W dniu 20 VI 2012 - Zmarł Organista Kościelny †śp. Stanisław Świerad, jego funkcję przejmuje Łukasz Szopa
 54. 04 VIII 2012 - Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
 55. 16 IX 2012 r. - Uroczystości powstania i działalności 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szufnarowej
 56. 29-30 IX 2012r. - Obchody 100-lecia powstania i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Szufnarowej
 57. 14 X 2012 r. - Uroczystości XII Dnia Papieskiego
 58. 12 VII 2013r. Goszczenie XXIX Pielgrzymki Trzeźwościowej z Warszawy do Miejsca Piastowego
 59. 04 VIII 2013 r. - X Wojewódzki Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca
 60. 18 VIII 2013 r. - Uroczyste otwarcie IZBY PAMIECI "Jak żyli i pracowali nasi przodkowie" w muzeum koło kościoła
Kontakty
Sołtys wsi
Zofia Boruta
(017) 277 54 24
Parafia Szufnarowa
ks. Jan Ziemiński
Parafia Szufnarowa
(017) 277 51 38
Szkoła Podstawowa
(017) 277 62 45
spszufnarowa.pl
Spszufnarowa