>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
25 Kwietnia 2024 - Czwartek
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2779511

Położenie geograficzne

Położenie na mapie:

Wieś zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie Strzyżowski, w gminie Wiśniowa. Od północy graniczy z Wielopolem Skrzyńskim, od wschodu z Różanką i Niewodną, od południa z Wiśniową, od zachodu z Pstrągówką, a od północnego zachodu z Jaszczurową. Szufnarowa to wieś leżąca między 49°53´, a 49°55´ szerokości geograficznej północnej oraz między 21°35´, a 21°39´ długości geograficznej wschodniej.

Szufnarowa jest największą pod względem obszaru miejscowością w Gminie Wiśniowa. Rozciąga się wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa nr 986 na odcinku około 7 km. Miejscowość liczy 1278 osób, co daje 15,05 % ludności całej Gminy i zajmuje obszar 14,977 km2 (jest to 17,98% powierzchni Gminy). Geologicznie leży na przedpolu płaszczowiny skalnej, która jako forma geologiczna liczy sobie około 70 mln lat. Układ warstw skalnych w Szufnarowej można prześledzić na podstawie profilu wierceń geologicznych prowadzonych w latach 1972 - 1974. Najgłębszy otwór o głębokości 4897 m wykazuje, że do 20 m sięgają skały i osady czwartorzędowe, a dopiero na głębokości 4274 m występują utwory jurajskie a pod nimi kredowe.

Morfologicznie Szufnarowa leży na Pogórzu Karpat. Jest to Pogórze Ciężkowickie zbudowane z fliszu karpackiego (piaskowiec, łupki, rogowce).
Najwyższe wzniesienie miejscowości znajduje się przy granicy z Pstrągówką - 447 m n.p.m. a drugie z przeciwnej strony wsi na tzw. Pinkówce - 442 m n.p.m.

Doliną otoczoną tymi wzniesieniami płynie główna rzeka Szufnarówka, której długość wynosi ok. 8 km. Uchodzi ona do Wisłoka w miejscowości Wiśniowa. Szufnarówka posiada kilka dopływów, z których najdłuższy jest potok z Rzek Dolnych (prawo-boczny).

Miejsce najniższe znajduje się na granicy z Wiśniową i położone jest na wysokości ok. 285 m n.p.m. Wzgórza otaczające dolinę Szufnarówki pocięte są dolinami bocznymi, co daje urozmaicenie i piękno tego terenu. Liczne i dosyć zróżnicowane są źródła dające początek małym potoczkom, a głębsze, które po ujęciu i obudowaniu tworzą lokalne studnie lub zbiorniki wodne będące początkiem licznych wodociągów grawitacyjnych dostarczających wodę do gospodarstw i domostw. Na terenie miejscowości stwierdzono także występowanie źródeł siarczanowych.

Położenie fizyczno-geograficzne wsi:

 • Obszar - Europa Zachodnia
 • Podobszar - Kraje Alpejsko - Karpackie
 • Prowincja - Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
 • Podprowincja - zewnętrzne Karpaty Zachodnie
 • Makroregion - Pogórze Środkowobeskidzkie
 • Mezoregion - Pogórze Strzyżowskie

Tak jak każda wieś na podkarpaciu, Szufnarowa dzieli się na kilkanaście mniejszych i większych przysiółków.
Najbardziej znane to:

 • Dział,
 • Hasklówka,
 • Krosno,
 • Liwek,
 • Pyskówka,
 • Niebylec,
 • Pająkówka,
 • Pniaki,
 • Rakówki,
 • Rzeki,
 • Świerczyna
 • Wytrząska.