Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
10 Grudnia 2018 - Poniedziałek

Klimat i wody

Klimat

Szufnarowa nie różni się od obszarów przyległych. Średnia roczna temp. powietrza wynosi 7,5°C. Temp. w najcieplejszym miesiącu wynosi 18°C zaś w najzimniejszym -3,7°C. Średni roczny opad wynosi 724 mm z czego w lipcu występuje max. 106 mm zaś w lutym 36 mm. Maksymalne dobowe opady związane są z okresem burz letnich i są to wartości rzędu 50-80mm. Opady w okresie zimowym są niskie.
Lato trwa średnio 90-100 dni. Wieś posiada dogodne dla rolnictwa warunki uprawy roślin. Okres wegetacji jest tu stosunkowo długi (trwa ok. 221 dni), dla porównania średni okres wegetacyjny w Kotlinie Sandomierskiej wynosi 200-210 dni. W Szufnarowej okres wegetacyjny rozpoczyna się ok. 28 marca i kończy ok. 5 listopada. Pewną anomalię klimatyczną na terenie wsi stanowią powtarzające się opady gradu w paśmie górnej Szufnarowej, którym często towarzyszą silne wiatry.
Kierunki i prędkość wiatru jest dość zróżnicowana: S-24,1%, N-18,8%, NW-12,9%, cisze-6,4%. Średnia prędkość wiatru to 2,8 m/s, która znacznie wzrasta na wzniesieniach otaczających wieś. Liczba dni mglistych sięga 34 w ciągu roku, natomiast liczba dni burzowych 16-20. Jeśli weźmiemy pod uwagę zachmurzenia to dni pochmurnych jest 140-150, zaś dni pogodnych jest ok. 50 w ciągu roku.

Wody

Szufnarowa należy do zlewiska Wisłoka, a na północy przez dopływ Wielopolki do zlewni Wisłoki. Główną rzeką w Szufnarowej jest Szufnarówka, której źródło znajduje się w górnej części wsi, jej długość wynosi ok. 8 km i wpada do Wisłoka w Wiśniowej. Szufnarówka przyjmuje kilka dopływów, z których najdłuższym jest dopływ z przysiółku Rzeki Dolne (prawoboczny).

Kontakty
Sołtys wsi
Zofia Boruta
(017) 277 54 24
Parafia Szufnarowa
ks. Jan Ziemiński
Parafia Szufnarowa
(017) 277 51 38
Szkoła Podstawowa
(017) 277 62 45
spszufnarowa.pl
Spszufnarowa