>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
25 Kwietnia 2024 - Czwartek
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2779520

Klimat i wody

Klimat

Szufnarowa nie różni się od obszarów przyległych. Średnia roczna temp. powietrza wynosi 7,5°C. Temp. w najcieplejszym miesiącu wynosi 18°C zaś w najzimniejszym -3,7°C. Średni roczny opad wynosi 724 mm z czego w lipcu występuje max. 106 mm zaś w lutym 36 mm. Maksymalne dobowe opady związane są z okresem burz letnich i są to wartości rzędu 50-80mm. Opady w okresie zimowym są niskie.
Lato trwa średnio 90-100 dni. Wieś posiada dogodne dla rolnictwa warunki uprawy roślin. Okres wegetacji jest tu stosunkowo długi (trwa ok. 221 dni), dla porównania średni okres wegetacyjny w Kotlinie Sandomierskiej wynosi 200-210 dni. W Szufnarowej okres wegetacyjny rozpoczyna się ok. 28 marca i kończy ok. 5 listopada. Pewną anomalię klimatyczną na terenie wsi stanowią powtarzające się opady gradu w paśmie górnej Szufnarowej, którym często towarzyszą silne wiatry.
Kierunki i prędkość wiatru jest dość zróżnicowana: S-24,1%, N-18,8%, NW-12,9%, cisze-6,4%. Średnia prędkość wiatru to 2,8 m/s, która znacznie wzrasta na wzniesieniach otaczających wieś. Liczba dni mglistych sięga 34 w ciągu roku, natomiast liczba dni burzowych 16-20. Jeśli weźmiemy pod uwagę zachmurzenia to dni pochmurnych jest 140-150, zaś dni pogodnych jest ok. 50 w ciągu roku.

Wody

Szufnarowa należy do zlewiska Wisłoka, a na północy przez dopływ Wielopolki do zlewni Wisłoki. Główną rzeką w Szufnarowej jest Szufnarówka, której źródło znajduje się w górnej części wsi, jej długość wynosi ok. 8 km i wpada do Wisłoka w Wiśniowej. Szufnarówka przyjmuje kilka dopływów, z których najdłuższym jest dopływ z przysiółku Rzeki Dolne (prawoboczny).