>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
25 Kwietnia 2024 - Czwartek
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2779466

Infrastruktura

Rozmieszczenie gospodarstw domowych

Rozmieszczenie domów we wsi (jest ok. 300 numerów) jest nierównomierne, główną tego przyczyną jest nieodpowiednie ukształtowanie terenu. Najwięcej domów jest po stronie południowej wzdłuż głównej rzeki wsi - Szufnarówki.

Sieć drogowa i dostępność komunikacyjna

Szufnarowa jest największą pod względem obszaru miejscowością w Gminie Wiśniowa. Rozciąga się wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa nr 986 na odcinku około 7 km.
Wieś ma dogodne połączenia autobusowe do Dębicy, Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego i Strzyżowa. Komunikacja autobusowa działa od 1964 r. W ciągu dnia jest 27 kursów autobusowych, w tym 15 codziennych.
Do sąsiednich miejscowości można również dojechać drogami bocznymi, które w latach 2010 - 2011 zostały utwardzone i pokryte asfaltem.
W Szufnarowej, ze względu na słabe rozwinięcie gospodarcze regionu oraz duże wysokości względne Pogórza Strzyżowskiego, nie została zlokalizowana linia kolejowa, a najbliższa stacja PKP znajduje się w Wiśniowej.

Wodociągi i kanalizacja

Część miejscowości zaopatrywana jest z lokalnej wiejskiej sieci wodociągowej grawitacyjnej, natomiast pozostała część z indywidualnych studni.
Zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest brak. W indywidualnych gospodarstwach istnieją przydomowe zbiorniki, z których odpady komunalne wywożone są do oczyszczalni.

Sieć telefoniczna

Miejscowość od 1994 roku posiada sieć telefoniczną, toteż wiele domów posiada telefon stacjonarny. Dodatkowo od roku 2001 we wsi zostały wybudowane 3 stacje przekaźnikowe różnych sieci, co uzupełnia ofertę firm telekomunikacyjnych. 2 z nich zlokalizowane są obok siebie w północnej stronie wsi, a jedna postawiona na terenie firmy produkującej worki foliowe.

Zaopatrzenie w gaz oraz energię elektryczną

Szufnarowa posiada dobrze rozbudowana siec gazowa. Istniejące sieci gazowe i stacje redukcyjne w większości zabezpieczają bieżące potrzeby. Siec gazowa wymaga jednak dalszej rozbudowy i modernizacji.
Rozbudowana sieć dystrybucji butli z gazem płynnym pozwala na wykorzystanie gazu do celów bytowych i grzewczych w budynkach niepodłączonych do gazociągu.
Istniejący stan systemu energetycznego we wsi pokrywa aktualne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną.

Miejsca sportu, rekreacji i publicznych spotkań

W Szufnarowej znajduje się boisko sportowe do piłki nożnej oraz do piłki siatkowej. Dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia działalności kulturalnej lub świetlicowej w pomieszczeniach Domu Ludowego. Dom Ludowy jest też miejscem organizacyjnych spotkań mieszkańców.

Oświata (przedszkola, szkoła, biblioteka)

W Szufnarowej znajduję się Szkoła Podstawowa z pełnowymiarową salą gimnastyczną który wybudowano w latach 1990 - 1999. Po wprowadzeniu reformy oświaty i utworzeniu szkoły sześcioklasowej przez kilka lat mieściły się w budynku po 4 oddziały gimnazjum, do którego dowożono uczniów z pobliskich miejscowości(Pstrągówki, Jaszczurowej, Niewodnej). Obecnie po wybudowaniu gimnazjum gminnego w budynku szkoły uczy się ponad 120 dzieci szkoły podstawowej.
Dawniej w wiosce były punkty biblioteczne w prywatnych domach. Obecnie istnieje filia biblioteki gminnej, która mieści się w budynku szkoły. Filia ta wspiera bibliotekę szkolną w zakresie nowych lektur i bajek.

Internet

W latach 2006-2007 w Szufnarowej założono radiowe łącze internetowe. Obecnie na terenie wsi istnieją 2 firmy dostarczające internet bezprzewodowy, które w największej części pokrywają środkową i górną część wsi.
Na terenie wsi istnieje również podłączenie Internetu za pomocą kabla telefonicznego, jednak ze względu na dużą odległość od centrali, Internet ten jest dostępny tylko do środkowej części wsi.