Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
29 Maja 2017 - Poniedziałek

Położenie geograficzne

Położenie na mapie:

Wieś zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie Strzyżowski, w gminie Wiśniowa. Od północy graniczy z Wielopolem Skrzyńskim, od wschodu z Różanką i Niewodną, od południa z Wiśniową, od zachodu z Pstrągówką, a od północnego zachodu z Jaszczurową. Szufnarowa to wieś leżąca między 49°53´, a 49°55´ szerokości geograficznej północnej oraz między 21°35´, a 21°39´ długości geograficznej wschodniej.

Szufnarowa jest największą pod względem obszaru miejscowością w Gminie Wiśniowa. Rozciąga się wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa nr 986 na odcinku około 7 km. Miejscowość liczy 1278 osób, co daje 15,05 % ludności całej Gminy i zajmuje obszar 14,977 km2 (jest to 17,98% powierzchni Gminy). Geologicznie leży na przedpolu płaszczowiny skalnej, która jako forma geologiczna liczy sobie około 70 mln lat. Układ warstw skalnych w Szufnarowej można prześledzić na podstawie profilu wierceń geologicznych prowadzonych w latach 1972 - 1974. Najgłębszy otwór o głębokości 4897 m wykazuje, że do 20 m sięgają skały i osady czwartorzędowe, a dopiero na głębokości 4274 m występują utwory jurajskie a pod nimi kredowe.

Morfologicznie Szufnarowa leży na Pogórzu Karpat. Jest to Pogórze Ciężkowickie zbudowane z fliszu karpackiego (piaskowiec, łupki, rogowce).
Najwyższe wzniesienie miejscowości znajduje się przy granicy z Pstrągówką - 447 m n.p.m. a drugie z przeciwnej strony wsi na tzw. Pinkówce - 442 m n.p.m.

Doliną otoczoną tymi wzniesieniami płynie główna rzeka Szufnarówka, której długość wynosi ok. 8 km. Uchodzi ona do Wisłoka w miejscowości Wiśniowa. Szufnarówka posiada kilka dopływów, z których najdłuższy jest potok z Rzek Dolnych (prawo-boczny).

Miejsce najniższe znajduje się na granicy z Wiśniową i położone jest na wysokości ok. 285 m n.p.m. Wzgórza otaczające dolinę Szufnarówki pocięte są dolinami bocznymi, co daje urozmaicenie i piękno tego terenu. Liczne i dosyć zróżnicowane są źródła dające początek małym potoczkom, a głębsze, które po ujęciu i obudowaniu tworzą lokalne studnie lub zbiorniki wodne będące początkiem licznych wodociągów grawitacyjnych dostarczających wodę do gospodarstw i domostw. Na terenie miejscowości stwierdzono także występowanie źródeł siarczanowych.

Położenie fizyczno-geograficzne wsi:

 • Obszar - Europa Zachodnia
 • Podobszar - Kraje Alpejsko - Karpackie
 • Prowincja - Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
 • Podprowincja - zewnętrzne Karpaty Zachodnie
 • Makroregion - Pogórze Środkowobeskidzkie
 • Mezoregion - Pogórze Strzyżowskie

Tak jak każda wieś na podkarpaciu, Szufnarowa dzieli się na kilkanaście mniejszych i większych przysiółków.
Najbardziej znane to:

 • Dział,
 • Hasklówka,
 • Krosno,
 • Liwek,
 • Pyskówka,
 • Niebylec,
 • Pająkówka,
 • Pniaki,
 • Rakówki,
 • Rzeki,
 • Świerczyna
 • Wytrząska.
Ankiety
Czy popierasz pomysł rozbudowy kościoła?
1. Tak
2. Nie
3. Lepiej zrobić ogrzewanie
4. Jest mi to obojętne
Kontakty
Sołtys wsi
Zofia Boruta
(017) 277 54 24
Parafia Szufnarowa
ks. Jan Ziemiński
Parafia Szufnarowa
(017) 277 51 38
Szkoła Podstawowa
(017) 277 62 45
spszufnarowa.pl
Spszufnarowa